Opstellingen

Donderdag 11 april 19.00- 22.15 Groningen
Levens Integratie Proces (LIP)
Deze avond gaan we werken met het Levens Integratie Proces (LIP), een vorm van opstellen die is ontwikkeld door de Duitse opsteller Wilfried Nelles. Een LIP-opstelling verloopt volgens een vaste structuur. Je stelt representanten op voor jezelf in de levensfasen die je reeds hebt doorlopen. Zo kom je oog in oog te staan met jezelf in de baarmoeder, jezelf in je vroege kindertijd en jezelf als adolescent. Jij staat op de plek van de volwassene en kijkt naar wat de representanten in de verschillende fasen uitdrukken. Door datgene wat zichtbaar wordt, aan te kijken, kan er verwerking en integratie plaatsvinden. Zo kom je steviger in het hier en nu en in je leven te staan.
Bij deze vorm van opstellen gaat het dus om inzicht, verwerking en aanvaarding van wat is. Deze avond geven we uitleg en doen we 2 LIP-opstellingen.

Deze avond wordt verzorgd door Joanna Sadaya Goebertus en Jeanette Venema.

Praktisch:
Er is ruimte voor 8 deelnemers. Aan het begin van de avond inventariseren we wie in aanmerking wil komen voor een LIP-opstelling. Je kunt daarbij een thema meebrengen of ‘blanco’ een Lip-opstelling doen.
Locatie: Rembrandt Caemer, Rembrandt van Rijnstraat 160a, Groningen.
Kosten: 20 euro per deelnemer.
Graag vooraf aanmelden.