Individuele therapie

Ik geef lichaamsgeoriënteerde psychotherapie.

We werken in de therapie met dat deel van jou wat we het ‘innerlijk kind’ noemen, wat een metafoor is voor het kind dat je ooit was.

therapie

Het ‘innerlijk kind’ bestaat enerzijds uit dat deel van jou wat oorspronkelijk is, je essentie, en anderzijds uit het deel wat zich heeft aangepast, wat we in de therapie het ‘gekwetste kinddeel’ noemen.

Dit deel in jou reageert en handelt nu nog steeds op dezelfde manier als vroeger, vanuit negatieve gedachtepatronen die je toen gevormd hebt. Ervaringen die je als kind hebt opgedaan werken vaak door in je volwassen leven. Je gedrag, problemen en gevoelens van nu, zijn gerelateerd aan ervaringen uit je kindertijd.
Door je aan te passen heb je geleerd je staande te houden, te overleven.
Ook in je lichaam is dit nu nog merkbaar. We houden vaak veel spanning vast in ons lichaam, waardoor op den duur allerlei lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan.

Meer lezen

Als kind word je gevormd door de ervaringen met je omgeving; je ouders, opvoeders en andere mensen om je heen. Dat kan ook niet anders, omdat je afhankelijk was van je ouders, letterlijk zelfs, om te kunnen leven.

Hoe meer het nodig was om je als kind aan te passen aan de verwachtingen van je omgeving, hoe meer je je eigenheid (essentie) hebt moeten opgeven. Je ontwikkelt daardoor negatieve overtuigingen over jezelf, zoals ‘ik mag er niet zijn’, ‘het is er niet voor mij’, ‘ik mag niet kwetsbaar zijn’, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘er is geen ruimte voor mij’, ‘ik ben niet om van te houden’.
Hier ontstaat het ‘gekwetste kinddeel’ in jezelf. Dat is natuurlijk pijnlijk, en om allerlei gevoelens zoals woede, angst en verdriet niet te hoeven voelen, ben je zogenoemde overlevingsstrategieën gaan ontwikkelen. Het onderdrukken of ontkennen van gevoelens zet zich letterlijk ‘vast’ in je lichaam, waardoor het kan zijn dat je lichamelijke klachten hebt gekregen.

In de therapie leer je om, vanuit de volwassene die je nu bent, contact te maken met het gekwetste kinddeel in jezelf.
Praten alleen is niet altijd helpend. Daarom werken we in deze therapie ook met de taal en de wijsheid van het therapie2lichaam. Via je lichaam kun je weer in contact komen met het innerlijk kind, met de delen en emoties van jezelf die onderdrukt of verborgen waren.

In de therapie onderzoeken we je negatieve gedachtepatronen en je lichamelijke reacties, en kijken we wanneer je vast zit in oude patronen. Je leert om meer naar je lichaam te luisteren, te herkennen wat jij nodig hebt, en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Meer lezen


In de therapie werk je aan bewustwording van het kinddeel in jezelf. Hoe meer bewustzijn je op dit deel ontwikkelt, hoe meer je je volwassen deel versterkt.
Vanuit het volwassen deel in jezelf leer je om met compassie naar jezelf te kijken en om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen. Je leert ook om heftige emoties een plek te geven.

We zijn vaak niet gewend om naar ons lichaam te luisteren. Toch is ons lijf een belangrijke graadmeter voor hoe we ons voelen. Denk bijvoorbeeld maar aan de uitdrukking ‘ik zit lekker in m’n vel’. Onze taal kent nog veel meer gezegden die uitdrukking geven aan hoe we spanning in ons lichaam vastzetten, bijvoorbeeld ‘je schrap zetten’, ‘je buik ervan vol hebben’.

Door je lichaamsbewustzijn te vergroten, kun je meer herkennen wat jij nodig hebt en hier ook verantwoordelijkheid voor nemen. Meer in vrijheid en in blijheid leven! Je lichaam heeft een groot zelfherstellend vermogen. In deze therapie werken we daarom naast gesprekken ook met de taal van het lichaam.

In de therapie maak ik naast gespreksvoering gebruik van de volgende werkvormen:
Innerlijk kind werk (Voice Dialogue), Gestalt, Ademwerk (Reichiaans en Rebirthing), traumawerk, geleide fantasie, meditatie, dans, aanraken, bio-energetica, NLP, familieopstellingen.
Wil je hier meer over weten? Ik licht het graag toe.